top of page

Medya

Sant Aprantisaj Kominotè Matènwa a te vin piti piti jwenn rekonesans lè plis moun ekri, filme epi pale sou nou antanke yon modèl edikatif ki gen siksè ki ta dwe repwodui atravè Ayiti. Nou akeyi patenarya ki pral ede reyalize rèv sa a ki ka reyalize. 

bottom of page