top of page

Chak ane nan mwa Jiyè, anpil vizitè rive nan Matènwa pou patisipe nan kou yon a de semèn ke kominote a te mande davans.

Fòma kan ete a konsiste de devlopman anplwaye nan maten yo, yon repa nan mitan jounen an, ak sesyon kan nan apremidi. Timoun ak granmoun ki soti nan Matènwaak kominote ki antoure yo ansanm ak vizitè nou yo nan aktivite yo. Kou ak atelye yo ap dirije pa vizitè ansanm ak pwofesè ak pi gran elèv ki soti nan kominote lokal yo.

 

Anviwònman enfòmèl la bay plizyè opòtinite pou echanj onèt sou pwoblèm sosyal, ekonomik, politik ak devlopman ki enterese youn nan lòt. Zanmi MatènwaDirektè Egzekitif, Chris Low, prezan pou Kan Lete, kontribye nan sipèvizyon jeneral li yo. 

 

Kan D ete

Pwogram Kan Lete a se yon bon fason pou vizite Ayiti ak kominote Matènwa. Yon pwogram amizan ak edikasyon nan vwayaj transfòmasyon ak echanj kiltirèl.

 

Enskri pou KAN ETE!!!

Nou pare pou akeyi w nan pwogram Kan ete Jiyè nou an. Pou w patisipe, tanpri kontakte nou pou w ka kòmanse planifye a omwen yon mwa davans. Pou kòmanse, ale sou nou an.Paj vizitè yo pou plis enfòmasyon.

bottom of page