top of page

Chris Low ak Abner Sauveur

 

Istwa nou an

 

Istwa nou an kòmanse nan prentan 1995, nan yon maten byen klere, nan yon estasyon otobis deyò ki trè aktif, toupreSite Solèy. Chemen yo te kwaze pou premye fwa,Abner te desann bis ke Chris t ap monte a. A zanmi mityèl te prezante yo,  okenn nan yo pa t konnen yo t ap fè yon long vwayaj ansanm, pou yo pase ven pwochen yo. senk plis ane nan lavi yo bati yon lekòl modèl ki ta chanje edikasyon ayisyen an pou tout tan.

 

Chris ak Abner te premye travay ansanm nan Pwogram Alfabetizasyon Adilt AAPLAG a, li kòm kowòdonatè a, li kòm devlopè anplwaye a, ak Beyond Borders kòm finansman an. Pandan yo t ap pale ak mache pou plizyè kilomèt chak jou pou yo vizite sant alfabetizasyon atravè mòn Lagonav yo, Chris te kòmanse ede Abner fòme yon vizyon ak yon estrateji pou yon lekòl modèl. Nan ete 1996 yo te achte yon moso tè epi yo te fonde laSant aprantisaj kominotè Matènwa(MCLC) ki rele Lekòl Kominotè Matènwa (LKM) an kreyòl. 

An 2010, ko-direktè yo te chanje wòl yo pou yo ka kòmanse rèv yo pou elaji modèl edikasyon Matènwa atravè zile Lagonav e finalman toupatou nan peyi Dayiti. Chris etabli yon Etazini ki pa gen pwofiZanmi Matènwa Inc.pou elaji opòtinite finansman e li te vin direktè egzekitif li. Abner te etabli aKomite Direksyon LKMepi li te kòmanse yon pilòt pou fòme 10 lòt lekòl sou Lagonav ak sipò Boston Foundation.

Yon fwa rechèch lengwis MIT Michel Degraff te montre MCLC  nòt alfabetizasyon siperyè, Chris ak Abner te etabli aEnstiti Aprantisaj an 2015. Plizyè milye edikatè ki soti nan plis pase 100 lekòl te vin nan Enstiti a pou obsève ak aprann metodoloji MCLC pou alfabetizasyon, pratik matematik, jaden lekòl ak fanmi, sante sosyal ak emosyonèl timoun yo, Dwa Timoun yo, ak patisipasyon nan kominote a  ap chèche jwenn. edikatè ki soti nan kominote atravè peyi a. 

bottom of page