top of page

Volontè

Volontè Long Term

Dènye Lekòl Patisipan yo

 

 • Lekòl Atrium

 • Belmont Day School

 • Caribbean School, Inc.

 • CCSI-PTA

 • Colegio Puertorriqueno de Ninas

 • Dover Sherborn Middle School

 • Lekòl Katedral Episkopal

 • Fayerweather Street School

 • Akademi Fletcher-Maynard

 • Lekòl Montessori John M. Tobin

 • Lekòl Elemantè Kenny

 • Lekòl Montessori Kingsley

 • Lynchburg kolèj

 • Lekòl Segondè Moskou

 • Jounen Peyi Newton

 • TASIS Dorado

 • Lekòl Lavan

 • Asosyasyon Paran Lekòl Park la

 • Lekòl St Pyè

 • Lekòl Saint John

 • Lekòl Tobin

 • Vassal Lane Upper School

Pifò nan travay Zanmi Matènwa yo akonpli pa volontè k ap travay di, pou nou ka konsève chak dola donatè pou travay enpòtan ann Ayiti.

Ekip Liv Lang manman:Connie Biewald, Leslie Cohen  mothertonguebooks@gmail.com

Teaching for Tomorrow, Fondatè – Pòtoriko:  Anna Grimaldi Colomer, annagc@coqui.net

Jessie Auger

Beverly Crawford

Ben Damian

Besty Damian

Jon Damian
Ingleed Auguste
Helen Bakeman

Connie Biewald
Holly Cachimuel

Filip Decter

Michel DeGraff

Chris Hamilton
Connie Henry
Yumi Izuyama

Tina Jaillet

Kathy Kolowich
Karen Leighton
Maryjean McGuire
Elaine Morse

James Pierre

Margot Ouellet

Marietta Sbraccia

Pam Smith
Ricardo Weir

Jen Wickham
 

bottom of page