top of page

Zanmi MatÈnwa

Misyon Zanmi Matènwa :

Zanmi Matènwa sipòte pwogram yo ki ofri kominote Matènwa, Ayiti ak, pa ekstansyon, lòt kominote an Ayiti opòtinite pou amelyore edikasyon yo, jistis sosyal, devlopman kominotè ak kiltirèl, sante ak byennèt. Zanmi Matènwa mete aksan sou bati kapasite lokal yo epi kenbe yon wo nivo respè pou priyorite lokal yo.  

 

Priyorite MCLC kounye a se modèl ak gaye pa chè men trèefikasteknik edikasyon ak agrikòl pou fanmi ak kominote ki pa gen anpil revni sou zile Lagonav, ki se youn nan kote ki pi pòv ekonomikman nan mond lan.

bottom of page