top of page
Ayisyen Ede Ayisyen

 

Kantite Ayisyen k ap viv Ozetazini depase yon milyon. Kantite dyaspora ayisyen nan mond lan rive nan 3.5 milyon ak mnenpòt nan yo ap chèche remèt Ayiti nan fason ki gen sans. Ayisyen nan dyaspora a gen anpil bagay pou yo ofri peyi orijin yo. Ladrès debaz yo ke yo pran pou akòde yo bezwen anpil

 

Apre tranblemanntè 2010 la, anpil jèn ayisyen Ameriken te santi apèl pou yo sèvi ann Ayiti nan yon moman dezespwa ak bezwen. Gen kèk ki te pran travay ak òganizasyon san bi likratif ann Ayiti, gen lòt ki te bay lajan. Souvan moun mande: Kisa mwen ka ofri kòm volontè nan MCLC?

Fè volontè ann Ayiti se yon fason pou gen yon enpak reyèl. Nan MCLC nou gen yon kouran konstan Ayisyen Ameriken ki vini kòm volontè pou youn a kat semèn ak lòt ki rete pou youn a de ane.  Tout moun te fè yon diferans byen mèb nan kominote a.

 

Volontè nou yo pataje yon gran varyete ladrès. Yo te anseye pwojè STEAM tankou eksperyans syans pou konprann tranblemanntè, teknik jadinaj òganik, kijan pou itilize Word oswa Excel, travay bwa, fotografi, penti, fè bijou, kwochèt, ekri pwezi, ak jwèt matematik.  Gen lòt ki te bay elèv yo leson patikilye, li liv yo avèk yo, yo te bay fòmasyon pwofesè yo oswa yo te ede fè kan ete yo. Gen lòt ki te anseye ladrès biznis tankou kontablite debaz, kijan pou detèmine si ou pral fè yon pwofi oswa ki jan yo vire yon lide biznisnan yon plan biznis. Gen lòt ankò ki vin ekspoze pwofesè ak timoun nan nouvo jwèt edikatif. 

Nan yon kominote tankou Matènwa, bezwen yo gwo e souvan debaz. Edikasyon ak konpetans ke Ayisyen Ameriken yo te akeri nan lavi chak jou yo nan k ap viv, travay ak ale nan lekòl Ozetazini yo itil ak estraòdinè an Ayiti.  Ekspozisyon nan teknoloji, enfrastrikti, ak edikasyon, bagay nou pran pou yo akòde si nou ap viv Ozetazini, kreye seri ladrès, resous, ak talan ki ka itilize pwisan.

nan yon anviwònman ki pòv resous tankou Matènwa. Nan Matènwa, edikasyon, teknoloji, ak konpetans nan anpil kalite yo nan rezèv trè kout akòz twou vid ki genyen nan edikasyon ak ekonomi.

 

Volontè ayisyen Ameriken nou yo se yon pon ant Ayisyen sou Lagonav ak mond lan. Anpil, men se pa tout, ki pale kreyòl.  Anpil moun gen yon konpreyansyon sou kilti ayisyen an. Yon fwa yo tounen lakay yo, yo pataje eksperyans yo pou ogmante konsyantizasyon sou Ayiti ak elaji konpreyansyon moun yo sou pratik ayisyen yo. Gen kèk ki te blog sou eksperyans yo nan Matènwa pou yo rive jwenn yon odyans pi laj.Atravè volontè, jèn Ayisyen Ameriken  rekonekte ak yon kote ke yo konnen nan yon nivo, men yo ka pa janm fè eksperyans dirèkteman nan fason sa a anvan. 

bottom of page