top of page

Enstiti pou Aprantisaj  

Enstiti pou Aprantisaj 

 

Enstiti pou Aprantisaj la ofri yon seri fòmasyon pwofesè yon semèn pou lekòl k ap chèche jwenn yon fason pi efikas pou anseye. Pwofesè ak direktè yo te vini nan Matènwa, Lagonav soti nan tout peyi Dayiti pou aprann nan obsèvasyon, dyalòg, ak pratik pratik. Yo retounen nan pwòp kominote yo epi eseye imite Chemin Matènwa a.  Nou espere ke chak lekòl reyisi oswa depase nou.

Siksè nou nan fòmasyon pwofesè yo byen dokimante. Elèv twazyèm ane nan lekòl laboratwa nou an li an mwayèn 73 mo pa minit ak 100% konpreyansyon. Nan 5 lekòl, apre sèlman dezan fòmasyon pwofesè Matènwa, elèv melyore nòt lekti yo soti nan yon mwayèn 0 wpm a 34 mo pa minit (DeGraff 2015. Liv Lang manman: Aprann li an Ayiti, Evalyasyon final) . Siksè soti nan se yon metodoloji ki adapte pou kontèks ayisyen an.

Fòmasyon yo ofri

 

1. Obsèvasyon ak Apèsi sou Chemen Matènwa

 

2. Kreye Yon Anviwònman Patisipatif (Sèk, Prensip, ak Sistèm)

 

3. Edikasyon se yon konvèsasyon: Dwa timoun yo

 

4. entegre òganik Jadinay

 

5. Metodoloji liv Matènèl Lang

 

6. Sikoloji  nan Aprantisaj

 

7. Sèk refleksyon

 

8. Devlopman Timoun Pi bonè

bottom of page