top of page

KOUTE

Lekòl vilaj sa a ann Ayiti te ede pouse yon mouvman nasyonal pou anseye timoun yo an kreyòl

Frandy Calixte se yon ti gason 11 zan k ap viv nan yon ti vilaj sou zile Lagonav, Ayiti, ki gen tandans fè sechrès. Chita deyò lakay li ak manman l ak pwofesè l, li di m li vle vin yon enfimyè lè l grandi, men manman l korije li "Doktè," li di, epi li amande repons li a.  Prèske tout moun isit la se yon ti kiltivatè; Edikasyon siperyè se nòmalman pa janm tande. Men, Calixte ap derespekte tandans nan lè l ale nan yon lòt kalite lekòl: The Lekòl Kominotè Matenwa, jis desann wout wòch la soti nan kay Calixte a.Li plis isit la.

bottom of page