top of page

Ranmase lajan pou Matènwa

Lè w kreye yon rasanbleman Peer-to-Peer (P2P), ou ka dinamize rezo w la pou w goumen pou bon jan kalite edikasyon ekitab pou timoun atravè riral Ayiti. Travay ou fè a defann ak pwoteje dwa chak timoun.

Pwogram Matènwa-3.png
Nou preske la! Ede nou atenn objektif finansman nou an ki se $911,500 anvan 30 jen 2021 pou sipòte pwogram k ap transfòme edikasyon nan riral Ayiti. Nou ka fè sa! 
 
IMG_3270_edited.jpg
ti bout fanm.jpeg
teacherchalkboard.jpeg

Ranmase $320 vle di chak elèv nan MCLC pral resevwa YON dejene nourisan. $1 = 1 repa. Konbyen manje ou ka pote nan Matènwa?

Anseyan yo merite yon salè ki reflete siyifikasyon travay yo fè. $3000 kouvri salè  yon pwofesè pou yon ane lekòl antye. Èske ou ka ogmante sa?

$8000 kouvri yon bous detid konplè kat ane pou youn nan kolèj Matènwa. Ann voye timoun nan riral Ayiti nan kolèj.

bottom of page