top of page

Pwogram Dejene nou an asire ke elèv nou yo gen fòs, yo byen nouri, epi yo pare pou aprann epi li se youn fòs kle nan siksè nou. Nan zòn ki lwen yo, tankou Matènwa, malnitrisyon pa estraòdinè epi rate manje se yon reyalite difisil. Kèk fanmi pa ka garanti pitit yo yon repa pa jou. Lè w bay yon manje maten chak jou, ou ede anpeche absans, diminye pousantaj moun ki abandone lekòl yo, epi ankouraje yon anviwònman aprantisaj ki gen kè kontan ak an sante.

Fon Dejene

Ki jan ou ka ede? 

Konte sou zanmi w! Ranmase sèlman $320 nan rezo w la vle di chak elèv nan Sant Aprantisaj Kominotè Matènwa a gen garanti yon repa. $1 = 1 repa. Konbyen manje ou pral fè posib? 

1.png

1. ITILIZE MEDIA SOSYAL!(Si se bagay ou yo)  

Afiche grafik sa a (sou bò dwat la) epi mande zanmi ou yo ede ou kado yon sèten kantite repa. Nou sijere 320 repa pou kòmanse, ki garanti omwen yon repa pou chak elèv ki enskri nan Sant Aprantisaj Kominotè Matènwa. 

Ou ka poste  tit la anba grafik la, modifye li, oswa kreye pwòp ou a!

2. KENBE ZANMI W MOTIVE. 

Afiche yon aktyalizasyon lè ou rive nan etap enpòtan yo! "Premye don se nan. Ann kontinye kontinye." "Nou nan mwatye wout la" "Sèlman 40 repa rete pou ale." 

3. PANSE DEYÒ EKRAN an.

Sèvi ak nenpòt rezo ou gen aksè a. Kolèg? Kanmarad yoga? Vwazen? Randonnée Crew? Moun yo kontan sipòte kòz yo konnen ou pran swen li. Gaye pawòl la! 

4. MANDE NOU ÈD.

Nou ta renmen ede w kòmanse yon ranmase lajan. Kontakte Jemima@matenwa.org pou w ka mache! 

Egzanp CAPTION:

Zanmi, pwochen repa a se sou nou! Ede m ranmase $320 pou yon manje maten pou chak timoun nan Sant Aprantisaj Kominotè Matènwa. 

 

Tèks "dejene" nan 44-321 pou fè don kounye a oswa fè don sou entènèt nan Matenwa.org.

 

Mwen sipòte MCLC paske mwen kwè bon jan kalite edikasyon se KLE nan batay Ayiti kont povrete, ensekirite, ak  enjistis. MCLC batay pou jistis sosyal epi onore dwa chak timoun ayisyen. 

breakfastgirls.jpeg
bottom of page