top of page

Li koute sèlman yon mwayèn $3000 pou chak ANE  pou kouvri salè yon pwofesè. Menm si toujou, pwofesè nan zòn riral Ayiti yo tèlman mal peye ke pifò bezwen yon dezyèm travay pou peye nesesite debaz yo. Nan Matènwa, nou ofri pwofesè nou yo, kolòn vètebral yo oswa sistèm edikasyon nou an, yon salè yo ka depann sou. Nou kwè sa jis peye kenbe pwofesè nou yo angaje nan pèfeksyone atizana yo ak konsantre sou elèv nou yo.  

Fon Salè Pwofesè

Ki jan ou ka ede? 

Mande zanmi w! Ranmase sèlman $3000 nan rezo w la vle di ke yon pwofesè nan zòn riral Ayiti  gen garanti revni pou yon ane lekòl antye. Sa se sèlman $250/mwa.  Èske ou menm ak zanmi ou yo ka pran angajman pou yon sèl pwofesè? 

2.png

1. ITILIZE MEDIA SOSYAL!(Si se bagay ou yo)  

Afiche grafik sa a (sou bò dwat la) epi mande zanmi ou yo ede ou kado yon sèten kantite lajan pou salè pwofesè a. Nou sijere $3000 pou kòmanse, ki garanti omwen yon pwofesè 12 mwa nan salè.  

Ou ka poste  tit la anba grafik la, modifye li, oswa kreye pwòp ou a!

2. KENBE ZANMI W MOTIVE. 

Afiche yon aktyalizasyon lè ou rive nan etap enpòtan yo! "Premye don se nan. Ann kontinye kontinye." "Nou nan mwatye wout la" "Sèlman $750  kite pou ale." 

3. PANSE DEYÒ EKRAN an.

Sèvi ak nenpòt rezo ou gen aksè a. Kolèg? Kanmarad yoga? Vwazen? Randonnée Crew? Moun yo kontan sipòte kòz yo konnen ou pran swen li. Gaye pawòl la! 

4. MANDE NOU ÈD.

Nou ta renmen ede w kòmanse yon ranmase lajan. Kontakte Jemima@matenwa.org pou w ka mache! 

Egzanp CAPTION:

Zanmi, ede m ranmase $3000 pou kouvri salè yon pwofesè pou tout ane lekòl la. 

 

Pwofesè yo se kolòn vètebral sistèm edikasyon an Ayiti. Yo pa ta dwe gen pou travay de travay. Salè yo ta dwe diyite menm jan ak wòl yo nan fè jenerasyon avanse.

 

Mwen sipòte Sant Aprantisaj Kominotè Matènwa paske l ap transfòme edikasyon nan riral Ayiti.  Edikasyon de bon jan kalite ka soulaje povrete epi bay Ayisyen pouvwa pou yo konstwi yon demen miyò. 

artfoam.jpeg
bottom of page