Matènwa Poem | Powèm Matènwa

April 2, 2019

 

The little girl brown as a sapodilla
The little girl with the musical name
Treading lightly in Matènwa
There where the world is turned inside out
Where stones grow in the field

Is anyone at all listening

The little girl with the musical name
She treads lightly in Matènwa
Fighting things she can't forget
Searching for things she cannot get
Dreaming of tomorrow's promise
O little girl
Turn to the left
Turn to the right

Is anyone at all listening

Where has the water gone
And the birds 
And the trees
The little girl
She wants music
She wants books
She wants dreams

The little girl brown as a sapodilla
Her name is written on a stone in the field
But she embraces hope 
There is water somewhere
A school somewhere
Hope somewhere
In Matènwa

Is anyone at all listening?

 

Michèle Voltaire Marcelin | Brooklyn 2019

 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

Yon ti fi koulè sapoti
Yon ti fi 
Non li tankou yon chante
L ap mache nan Matènwa 
Ti pa li lejè lejè
Sou yon tè ki vire lanvè landwat
Sou yon tè se wòch ki pouse

Èske gen moun k ap koute

Yon ti fi
Non li tankou yon chante
L ap mache nan Matènwa
Ti pa li lejè lejè
L ap batay ak sa l pa ka bliye
L ap chèche sal pa ka jwenn
L ap reve ki pwomès demen pote
O ti fi
Vire a gòch
Vire a dwat

Èske gen moun k ap koute

Kote dlo a pase
Kote pye bwa
Kote zwazo
Ti fi sa
Tèt li plen rèv
Li vle mizik
Li vle liv
Li vle viv

Èske gen moun k ap koute

Yon ti fi koulè sapoti
Non li ekri sou wòch nan solèy
Men se ak lespwa l ap mache
Yon jou fòk gen dlo
Yon jou fòk gen lekòl
Fòk gen lespwa
Nan Matènwa

Èske gen moun k ap koute

 

Michèl Voltè Maslen - Bwouklin, 2019

 

Please reload

Featured Posts

PSA: Stay Home!

June 29, 2020

1/10
Please reload

Recent Posts

June 29, 2020

June 24, 2020

June 23, 2020

June 7, 2020

May 10, 2020

July 19, 2019

Please reload

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2015 Friends of Matènwa.