top of page
IMG_0064.jpg

Oujenerozite ranfòse nou pou pouswiv misyon nou an sekiritebon jan kalite edikasyon epi

jistis sosyal poutout timoun nan riral Ayiti. 

 

LaDONATE bouton anlè a pèmèt ou fè yon kontribisyon nan fon "Kote ki pi nesesè" nou an. Mèsi!

 

Si ou ta renmen dedye kado ou a nan yon pwojè espesifik, tanpri desann epi klike sou youn nan zòn konsantre nou yo pou fè don epi aprann plis. 

 

Zanmi Matènwa se yon 501c3. Kado ou a konplètman dediktib nan taks.

Nimewo idantite taks federal nou an se 27-2898086.

IMG_2755.jpg
bottom of page